”Jeg er ikke rasist, men…” ”Det gjør ikke noe at noen er homo, men jeg synes det er litt ekkelt.” «Det er greit at en gutt vil være med i dansegruppa, men…» Hørt det før? RISK hjelper deg til modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp.

Nytt samtaleopplegg

Norges KFUK-KFUM og Norges Kristelige Studentforbund har sammen laget samtaleopplegget «RISK – modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp». Opplegget legger opp til fire temakvelder, ett om hvert av de nevnte temaene. Under hvert tema er det laget fire til seks øvelser som legger til rette for å reflektere sammen i grupper. Samtaleopplegget som helhet er laget for aldersgruppen 15-30 år, mens de enkelte øvelsene er spisset mot ungdommer eller unge voksne. Hver samling kan avsluttes med en liturgisk avslutning tilpasset RISK.

Normkritisk metode

Temaene behandles med såkalt normkritisk metode. Det skiller seg fundamentalt fra etikkundervisning som baserer seg på at lederen har noen regler som deltakerne skal lære. I normkritisk metode er det ikke et mål at alle skal være enige, hverken med hverandre eller med lederen. I stedet handler metoden om å reflektere rundt uttalte regler og uuttalte normer i en gruppe og i et samfunn. Hvilke uskrevne regler må alle følge og ingen stille spørsmål ved? Her kan du lese mer om normkritisk metode i den faglige innledningen til RISK, på nett og i pdf.

Samlingene

Her finner du de fire samlingene, henholdsvis på disse nettsidene og som nedlastbar pdf:

RESPEKT – PDF

IDENTITET – PDF

SEKSUALITET – PDF

KROPP – PDF

LITURGISK AVSLUTNINGPDF

LEDERINNLEDNINGPDF

HELE HEFTET SOM PDF

dobbeltlogo

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s