LITURGISK AVSLUTNING

Liturgisk avslutning

Du som leser dette, vil kanskje bruke dette opplegget i en gruppe i en menighet eller en kristen organisasjon. I så fall kan det være fint å avslutte hver temasamling med en kort liturgisk samling. Vi har et forslag til en enkel liturgi som kan brukes til avslutning av møter i en samtalegruppe:

Innledning

L: I skaperens, frigjørerens og livgiverens navn

A: Amen

Samlingsbønn:

L: Gud, du som skapte oss i ditt bilde

A: Vis oss ditt bilde i mennesker vi møter

L: Gud, du som tegnet grensen mellom hav og himmel

A: Lær oss å respektere hverandres grenser

L: Gud, du som åpnet alle fellesskap

A: Hjelp oss til å inkludere andre

L: Gud, du som selv ble utstøtt

A: Vis oss at du er hos de som blir utstøtt i dag

L: Gud, du som øste ut din Hellige ånd

A: Gi oss visdom så vi kan snakke sant om deg

L: Gud, du som hjelper oss til å tro

A: Gi oss kraft til å åpne kirkens dører

Amen

En av følgende bibeltekster:

 • 1 Mos 1,26-31: Gud skaper mennesket
 • Sal 8: Hva er da et menneske?
 • Salme 139: Herre, du kjenner meg og du vet
 • Mark 9,9-13: Jesus sammen med tollere og syndere
 • Luk 7,36-50: Kvinnen som fikk sine synder tilgitt
 • 1 Kor 12,12-27: Dere er Kristi kropp
 • 1 Kor 13: Kjærlighetens vei
 • Gal 3,26-29: Her er ikke jøde eller greker

Etter teksten kan du eventuelt si noe kort om tolkning i møte med temaet som dere har jobbet med i kveld.

Lystenning

Deltakerne kan tenne lys i en lysglobe eller telys på et gulv. De kan tenne lys i stillhet eller dele hva de tenner lys for. Lystenningen avsluttes med en kort bønn:

L:Gode Gud, vi kommer til deg med lysene våre. Takk for at du ser våre lys og hører våre bønner, både de som vi har funnet ord til og de som vi gjemmer i hjertet. Hjelp oss til å leve og vokse i tillit til deg.

A: Amen

Forbønnsledd

Velg eventuelt ut noen forbønnsledd, legg eventuelt til andre.

L: For de av oss som har opplevd overgrep og grenseoverskridelser. Om mot til å fortelle og til å søke hjelp.

A: Gud, vi ber.

L: For de miljøer vi er del av. Om at de må være preget av respekt.

A: Gud, vi ber.

L: For de av oss som strever med forholdet til egen kropp.

A: Gud, vi ber.

L: For de av oss som synes det er vanskelig med egen identitet. Om hjelp til å finne veien videre.

A: Gud, vi ber.

L: For de av oss som har funnet hverandre. Om din veiledning slik at de kan ha det godt sammen.

A: Gud, vi ber.

L: For de av oss som er ensomme. Om at de må finne fellesskap og tilhørighet.

A: Gud, vi ber.

L: Om trygghet rundt egne grenser og mot til å være tydelige om dem.

A: Gud, vi ber.

L: Om evne til å stille nye spørsmål. Om våkenhet så vi kan være kritiske til alt som holder mennesker nede.

A: Gud, vi ber.

L: Om visdom når vi leser dine ord, så vi kan tolke dem til velsignelse for andre.

A: Gud, vi ber.

L: Om velsignelse over din kirke. Om at du må lede den ved din Hellige ånd.

A: Gud, vi ber.

L: Om glede over å være skapt av deg. Om at alle mennesker skal få oppleve å være skapt med verdighet.

A: Gud, vi ber.

A: Amen

Salme, for eksempel en av disse fra Norsk Salmebok 2013:

 • 290, Takk, gode Gud, for alle ting
 • 437: Her er jeg, Herre
 • 455: Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
 • 459: Gud er din hvile
 • 492: Ein fin liten blome
 • 648: Han skapte skogen
 • 678: Vi rekker våre hender frem
 • 746: O Herre, i dine hender
 • 812: Se solens skjønne lys og prakt
 • 819: Bred dina vida vingar

Velsignelse

Velsignelsen fra Saras og Abrahams Gud,

velsignelsen fra Sønnen, født av Maria,

velsignelsen fra Den hellige ånd, som våker over oss som en mor over sine barn,

være med oss alle.

dobbeltlogo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s